Strona główna
Artykuły
Biuletyn "Głoście Ewangelię"
Dom Formacji Misyjnej
Historia
Informacja
Kronika misyjna
Misjonarze diecezjalni
Misjonarze zakonni i świeccy
Misjonarze męczennicy
Księża tarnowscy na Wschodzie
Animacja i formacja misyjna
Szpital w Bagandou
Kleryckie Ognisko Misyjne
Kolędnicy misyjni
Wspomnienie o ks. Janie Czubie
Ofiarność i pomoc dla misji
Mungo MabokoSymboliczna obecność w Czadzie

W jesieni 2004 roku pracę misjonarza w Czadzie podjął ks. Stanisław Worwa. Na początku wypełniał ją w Busso. Tu proboszczem od 1998 do 2006 roku był ks. Kazimierz Kopacz, który z ks. Jarosławem Kucharskim (w Czadzie do 2001 r.), posłani przez ówczesnego biskupa tarnowskiego Józefa Życińskiego, zapoczątkowali w 1997 roku symboliczną, choć ofiarną obecność księży tarnowskich w Czadzie.

W maju 2006 podjął pracę na obrzeżach N’Djameny – stolicy kraju, w dzielnicy Atrone, gdzie pracuje jako wikariusz proboszcza czadyjskiego pochodzenia. Jest to parafia p.w. św. Józefiny Bakhity, licząca ponad 4 tys. wiernych. Jest to młode osiedle zamieszkałe przez chrześcijan przybywających z południa. Co roku więc do chrztu św. przystępuje dużo, bo około 200 osób.

Również misjom w Czadzie diecezja tarnowska pomogła przez zakup dwóch samochodów, samochodów tym jeden w kooperacji z MIVA Polska.

 

ks. Krzysztof Czermak
TST XXVI/2, (2007), s. 115.