Strona główna
Artykuły
Biuletyn "Głoście Ewangelię"
Dom Formacji Misyjnej
Historia
Informacja
Kronika misyjna
Misjonarze diecezjalni
Misjonarze zakonni i świeccy
Misjonarze męczennicy
Księża tarnowscy na Wschodzie
Animacja i formacja misyjna
Szpital w Bagandou
Kleryckie Ognisko Misyjne
Kolędnicy misyjni
Wspomnienie o ks. Janie Czubie
Ofiarność i pomoc dla misji
Mungo MabokoBiskup tarnowski u misjonarzy w Rep. Konga

W dniach od 29 września do 8 października wraz z delegacją składającą się z 8 księży, siostry zakonnej i 3 osób świeckich przebywał w Rep. Konga biskup tarnowski Wiktor Skworc. Motywem wyjazdu była 35. rocznica posługi misjonarzy tarnowskich w tym kraju oraz 10. rocznica męczeńskiej śmierci ks. Jana Czuby. Ksiądz Biskup wraz z nuncjuszem apostolskim w Rep. Konga abp. Andresem Carrascosa i prefektem apostolskim Infondo Jeanem Gardenem, uczestniczył w uroczystościach jubileuszowych w parafii P. J. Zmartwychwstałego i Miłosierdzia Bożego w Brazzaville, którym przewodniczył abp Brazzaville Anatole Milandou. Ważnym momentem wizyty było dotarcie do grobu ks. Jana w Loulombo, gdzie w miejscowym kościele (znajdującym się w bezpośredniej bliskości grobu) celebrował mszę św.

Ksiądz Biskup spotkał się również z nuncjuszem apostolskim, z arcybiskupem Brazzaville oraz z biskupem diec. Kinkala Louisem Portelą (na terenie tej diecezji leży Loulombo, gdzie poniósł śmierć ks. Jan Czuba). Tematem rozmów była m. in. sprawa ewentualnego wszczęcia procesu beatyfikacyjnego ks. Jana.

Gość z Tarnowa w otoczeniu wspomnianej delegacji odwiedził trzy placówki tarnowskich misjonarzy: Oyo (objęte przez nich w 1973 r.), Gambomę (w 1974 r.) oraz par. P. J. Zmartwychwstałego i Miłosierdzia Bożego w Brazzaville (w 1976 r.) i spotkał się z ich obecnymi proboszczami: ks. Józefem Piszczkiem (w Kongo od 1987 r.), ks. Tomaszem Kanią (w Kongo od 2002 r.) i ks. Bogdanem Piotrowskim (w Kongo od 1990 r.). Zarówno w Oyo, Gambomie, jak i Brazzaville pracują siostry józefitki. Są one obecne w Rep. Konga od 33 lat. Je również odwiedził Ksiądz Biskup wraz z delegacją. Na spotkanie z Księdzem Biskupem przybył ks. Marian Pazdan pracujący w diec. Nkayi w Louvakou (w Kongo od 18 lat). Jego misji, z powodu odległości i trudnego dostępu delegacja i Pasterz tarnowski nie odwiedzili. Ksiądz Marian uczestniczył jednak w programie całej „tarnowskiej” wizyty wnosząc w nią wiele radości. W uroczystościach w Brazzaville, w wizycie w Loulombo wzięła udział również nasza świecka misjonarka p. Ewa Gawin, która specjalnie przyleciała z Kamerunu, gdzie pracuje od 18 lat.

 
ks. Krzysztof Czermak
Misje Dzisiaj 6/2008, s. II-III.