Strona główna
Artykuły
Biuletyn "Głoście Ewangelię"
Dom Formacji Misyjnej
Historia
Informacja
Kronika misyjna
Misjonarze diecezjalni
Misjonarze zakonni i świeccy
Misjonarze męczennicy
Księża tarnowscy na Wschodzie
Animacja i formacja misyjna
Szpital w Bagandou
Kleryckie Ognisko Misyjne
Kolędnicy misyjni
Wspomnienie o ks. Janie Czubie
Ofiarność i pomoc dla misji
Mungo Maboko

ks. Tomasz Kania

 

Ksiądz Tomasz Kania w swoim pierwszym liście z kongijskiej ziemi opisuje warunki życia w parafiach afrykańskich. Przybliża historię kongijskiego Kościoła w Gamboma i rolę, jaką odegrali w nim misjonarze tarnowscy, których wysiłki ewangelizacyjne sięgają dziś już 30 lat. Pisze o trudach i radościach misjonarskiej pracy oraz potrzebie nowych powołań misyjnych.
 
Gamboma, 22 maja 2003 r.
 
Drodzy Przyjaciele!
 
Minęło już kilka miesięcy od chwili, kiedy rozpocząłem pracę misyjną w parafii p.w. św. Piusa X w Gamboma. Misja ta jest jedną z parafii diecezji Owando znajdującej sie w Republice Konga. Do misji przybyłem 22 listopada 2002 roku. Początki były łatwiejsze, bo przy pomocy ks. Józefa Kordka, który na misji w Gamboma pracuje od 1984 roku. Przekonałem się też, że moja praca tutaj wpisuje się w dzieło ewangelizacji rozpoczęte przez pokolenia misjonarzy i jak powiedział ks. Józef będzie w dużej mierze kontynuacją tego, co rozpoczęli i wypracowali do tej pory moi poprzednicy.
 
Kościół katolicki w Kongo w 1983 roku świętował stulecie ewangelizacji, choć jak podają źródła historyczne, początki głoszenia Ewangelii na terenach dzisiejszego Konga sięgają XV wieku. Jednak dopiero pod koniec XIX wieku datuje się – od utworzenia pierwszej parafii – rozpoczęcie głoszenia Ewangelii, procesu, który trwa do chwili obecnej. Do pionierów ewangelizacji Konga należy zaliczyć misjonarzy francuskich ze Zgromadzenia Misjonarzy Ducha Świętego. Oni zakładali pierwsze parafie. Owocem ich pracy było utworzenie struktury kościelnej w Kongo. Misjonarze z tego zgromadzenia byli też tutaj pierwszymi biskupami. Do najbardziej znanych należą : Hipolit Carie, Prosper Augouard.
 
Parafia p.w. św. Piusa X w Gamboma zawdzięcza swoje powstanie pracy misjonarzy z tego zgromadzenia. Została erygowana w 1956 roku. Wcześniej była tutaj stacja dojazdowa z misji Lekana. Na podstawie pamiętników misjonarzy wiadomo, że znajdowała się tutaj kaplica i pomieszczenie mieszkalne dla księdza. Na modlitwie gromadziło się około 200 osób, z tego nie więcej jak 50 mogło przyjmować sakramenty. W późniejszym czasie wybudowano kościół, który funkcjonuje do chwili obecnej i dom dla księży. Misjonarze ze Zgromadzenia Ducha Świętego pracowali w misji Gamboma do 1969 roku. Misję przekazali księżom kongijskim.
 
W 1973 roku do diecezji Owando przybyli zaproszeni przez bpa Georges Shingha księża z diecezji tarnowskiej. Zostali skierowani do pracy w dwóch parafiach: Oyo i Gamboma. Jednym z nich, który do Gamboma przybył 12 września 1974 roku, był ks. Stefan Wal. Od tego dnia do chwili obecnej misja Gamboma jest prowadzona przez tarnowskich fideidonistów:
 
- ks. Stefan Wal                         od 12. 09. 1974 do 21. 03. 1986 
- ks. Andrzej Piotrowski           od 08. 10. 1974 do 20. 04. 1976 
- ks. Bronisław Puchała          od 01. 10. 1980 do 01. 05. 1988 
- ks. Józef Kordek                     od 17. 10. 1984  
- ks. Stanisław Boroń              od 20. 01. 1988 do 10. 12. 1991 
- ks. Jan Betlej                          od 04. 04. 1992 do 1999 (1997-1998 Kamerun)
 
W czasie ich pracy erygowano tutaj trzy nowe misje-parafie. Misja Gamboma była bardzo rozległa. Od stolicy kraju Brazzaville na odcinku 300 km była pierwszą parafią. Zostały wyodrębnione trzy nowe misje-parafie: Ngo, Mpouya, Ongoni. W całokształt pracy tarnowskich fideidonistów w misji Gamboma wpisują się też siostry ze Zgromadzenia św. Józefa, które pracują tutaj od 1974 roku.
 
Obecnie misja Gamboma to obszar około 7000 km2 (100 km x 70 km). Centrum misji znajduje się w Gamboma, miasteczku afrykańskim odległym od stolicy kraju Brazzaville 300 km w kierunku północnym. Granice misji wyznaczają: na południe parafia Ngo, na zachód misja Djambala, na północ parafia Ollombo, na wschód rzeka Kongo. Teren misji zamieszkuje kilka plemion: Gangulu w centrum i pobliskich wioskach, Teke na południe w kierunku stolicy, Mbochi w kierunku północnym. Każde z tych plemion ma swój język- dialekt, którym na co dzień się posługuje. Misja jak i całe miasto położone są nad rzeką Nkeni, usytuowane na wzgórzu wznoszącym się 60 m nad poziomem rzeki. Gamboma to kilkunastotysięczne miasteczko afrykańskie. W ostatnich latach zauważa się duży przyrost ludności, ponieważ położenie sprzyja handlowi, z którego w dużej mierze utrzymuje się miejscowa ludność. Oprócz jedynej parafii katolickiej jest parafia protestancka, armia zbawienia, należy też wymienić kościół afrykański: kimbangiści oraz dużą liczbę sekt afrykańskich.
 
Obecnie po kilku miesiącach pobytu w Gamboma mogę stwierdzić, że praca tutaj to kontynuacja tego, co przez lata wypracowali poprzednicy. To pewien styl pracy misjonarskiej charakterystyczny dla Gamboma.
 
Życie parafii skupia się wokół kościoła. Tutaj jest codzienna msza św., tutaj sprawowane są sakramenty. Przy kościele działają różne grupy parafialne skupiające dorosłych np.: Legion Maryi, chór oraz dzieci i młodzież, np.: Yambote, Eliza, ministranci, skauci. Kościół skupia wiernych na modlitwie wspólnotowej jak też indywidualnej. Często również przychodzą nie tylko ochrzczeni i proszą o modlitwę lub błogosławieństwo chorych. 
 
                                                                                                          ks. Tomasz Kania
Rep. Konga
Głoście Ewangelię 4(2003), s. 23 – 25.