Strona główna
Artykuły
Biuletyn "Głoście Ewangelię"
Dom Formacji Misyjnej
Historia
Informacja
Kronika misyjna
Misjonarze diecezjalni
Misjonarze zakonni i świeccy
Misjonarze męczennicy
Księża tarnowscy na Wschodzie
Animacja i formacja misyjna
Szpital w Bagandou
Kleryckie Ognisko Misyjne
Kolędnicy misyjni
Wspomnienie o ks. Janie Czubie
Ofiarność i pomoc dla misji
Mungo Maboko

ks. Jan Piotrowski

 PIERWSZY KOŚCIÓŁ W KIMONGO
i pierwszy diakon w plemieniu Basundi  czyli kiese ya nene !

Kimongo, to miejscowość oddalona od macierzystej misji św. Pawła w Loubomo o ponad 50 km i położona na granicy z Cabindą w terenie górzystym, który jest przedłużeniem pasma gór Mayombes (podobno jednego z najstarszych w Afryce). Kimongo w miejscowym języku basundi znaczy tyle co „w kierunku góry” ku - mongo.  

Ewangelizacja tych ziem, zamieszkałych przez plemię Basundi rozpoczęła się w 1929 r. przez Ojca Schnajdera ze Zgromadzenia Misjonarzy Ducha Świętego. On i wielu mu podobnych przemierzyło ten górzysty kraj wiele razy, przychodząc tu z macierzystej misji Punga położonej w sercu gór Mayombes. Od 1948 r. ten sektor misyjny należy do parafii św. Pawła w Loubomo.

Dziś kraj Basundi ze stolicą dystryktu w Kimongo jest dojrzały, aby mieć swoją parafię, swojego duszpasterza, swoje powołania, swoich katechistów i ludzi zaangażowanych w życie lokalnego Kościoła diecezji w Nkayi, któremu przewodzi ks. bp Ernest Kombo - pierwszy jezuita kongijski. W sektorze Kimongo żyje i pracuje 57 wspólnot katolickich (tzw. Mabundu), jest 26 kaplic z trwałego materiału, 5 kaplic jest w budowie. Do katechizacji zaangażowanych jest 30 katechistów, którzy pracują wśród 500 katechumenów.

Z tej części parafii pochodzi 4 kleryków, którzy studiują w WSD w Brazzaville, a nowicjusz jezuicki odbywa swój nowicjat w Kamerunie, 2 uczy się w Niższym Seminarium w Loubomo. Dwie młode dziewczęta są w domu formacyjnym im. błogosławionej Annuarity w Mouyondzi. Ta ziemia wydała pierwszego diakona w plemieniu Basundi, Alberta Matsoumbou, który w marcu 1990 przyjmie święcenia kapłańskie.

Lipiec 1989 r. głęboko wpisał się w pamięć chrześcijan tej części parafii i to z dwóch powodów. To właśnie tu 15 lipca wieczorem bp E. Kombo poświęcił nowy kościół pod wezwaniem Ducha Świętego i udzielił sakramentu bierzmowania 116 osobom. Ten nowy kościół powstał dzięki ofiarności Sióstr św. Piotra Klawera z Rzymu. Tego samego wieczoru młodzież zebrana w Kimongo, z różnych stron naszej diecezji, zaprezentowała swój program artystyczny /śpiewy, skecze i opowiadania/ w ramach diecezjalnej pielgrzymki młodych.

Następny dzień to nowe bardzo ważne wydarzenie - święcenia diakonatu Alberta Matsoumbou podczas uroczystej Mszy św., odprawionej przez bpa E. Kombo w koncelebrze z wieloma księżmi i w obecności wielkiej rzeszy wiernych, i rodzin przybyłych, z całej ogromnej parafii św. Pawła, a nawet i z odległych miast Brazzaville i Pointe-Noire. Nie zabrakło przedstawicieli miejscowych władz z szefem dystryktu na czele. Przybyły też delegacje wiernych z sąsiedniej Angoli i Zairu.

W obrzęd święceń diakonatu włączono tradycyjny zwyczaj przekazania władzy przyszłemu diakonowi i kiedyś przyszłemu kapłanowi (nganga Nzambi). Dla chrześcijan z plemienia Basundi były to chwile bardzo radosne czyli kiese ya nene. Ta niedziela 16 lipca 1989 r. była również diecezjalnym dniem spotkania młodych, dlatego też w czasie Mszy św. bp Kombo mówił na temat: „Kościół i posłanie”, a w szczególności o tym, że diakonat jest darem złożonym Bogu i Kościołowi, jak również i posłaniem.

Z posiłku ofiarowanego przez rodzinę Diakona skorzystało ok. 200 osób. W godzinach popołudniowych uczestnicy tych uroczystości rozjechali się.

Kimongo w roku 1990 ma się stać samodzielną placówką misyjną (parafią) i dlatego jest potrzebna życzliwa pomoc wielu ludzi. Jest nowy Kościół, jest też duży i nowy budynek katechetyczny, jest i dzwon „Bartłomiej” dar ze Szczurowej, ale wciąż potrzeba modlitwy. Niech te kilka zdań przybliży Wam Szanowni Sympatycy misji wspólnotę chrześcijańską w Kimongo i okolicznych wiosek, jej radości i potrzeby przyszłych dni.

Ks. Jan Piotrowski
Kongo-Brazzaville
Głoście Ewangelię 1-2 (1990), s. 23-25.