Strona główna
Artykuły
Biuletyn "Głoście Ewangelię"
Dom Formacji Misyjnej
Historia
Informacja
Kronika misyjna
Misjonarze diecezjalni
Misjonarze zakonni i świeccy
Misjonarze męczennicy
Księża tarnowscy na Wschodzie
Animacja i formacja misyjna
Szpital w Bagandou
Kleryckie Ognisko Misyjne
Kolędnicy misyjni
Wspomnienie o ks. Janie Czubie
Ofiarność i pomoc dla misji
Mungo Maboko

Ks. Stanisław Jeż

Drogi Przyjacielu!
 
My dalej wkuwamy język. Przed świętami przyjechał nasz przyszły ksiądz biskup Georges Singha. Mam wrażenie, że między innymi po to, aby przyspieszyć nasz przyjazd do Konga, jak się wyraził, nie może się nas doczekać.
 
W tej chwili jest sześć stacji misyjnych zamkniętych, nie ma bowiem misjonarzy. Oprócz nas potrzebuje ks. bp Singha jeszcze dwunastu księży.
Ci, którzy pracują z pochodzenia francuskiego, są starsi i schorowani. Ma jechać jeszcze do Rzymu i prosić o pomoc.
 
ks. Stanisław Jeż
Listy tarnowskich misjonarzy z diecezji Fort Rousset
Biuletyn Wyższego Seminarium Duchownego, Tarnów 1975 r., s. 11.