Strona główna
Artykuły
Biuletyn "Głoście Ewangelię"
Dom Formacji Misyjnej
Historia
Informacja
Kronika misyjna
Misjonarze diecezjalni
Misjonarze zakonni i świeccy
Misjonarze męczennicy
Księża tarnowscy na Wschodzie
Animacja i formacja misyjna
Szpital w Bagandou
Kleryckie Ognisko Misyjne
Kolędnicy misyjni
Wspomnienie o ks. Janie Czubie
Ofiarność i pomoc dla misji
Mungo Maboko

ks. Marian Pazdan

Divénié, 20 lutego 1987r.

Drodzy przyjaciele!  

Divénié – to misja prawdziwego buszu. Proszę sobie wyobrazić niekończący się, ogromny las, a w nim jedną przejezdną drogę. Jedziesz nią 15 km i tuż przy niej spotykasz kilkadziesiąt mieszkalnych domów, a za ostatnim z nich, znów ogromny las. Nie ma tu, bowiem wiosek i pól uprawnych na sposób polski. Życie toczy się w tropikalnym lesie.

Jego mieszkańcy usłyszeli Ewangelię Chrystusa 50 lat temmu. Ziarno rzucone przynosi owoc, może już trzydziestokrotny. Dwie siostry francuskie i my dwaj księża tarnowscy: ks. Jan Kudłacz i ja pielęgnujemy tamte ziarna i rzucamy nowe. A Wy, nasi Przyjaciele, poprzez pomoc modlitewną i materialną dajecie im wzrost.  

Odwiedzamy wszystkie wioski (54) regularnie, samochodem lub pieszo. Mamy wiele radości widząc wielką ilość młodzieży, starszych i dzieci przygotowujących się do chrztu. Nasza parafia ma już dwóch księży tubylców i 9 kleryków w dużym Seminarium w Brazzaville.

Nasze smutki to: liczne odstępstwa od wiary chrześcijańskiej w czasie choroby i nieszczęścia, wielka niemoralność i nikłe zainteresowanie Bogiem przez młodzież szkolną, alkoholizm, przerywanie ciąży, palenie trawy (narkomania).

Plany na przyszłość:

  1. pobudowanie kaplic w każdej wiosce (brakuje 14)  
  2. przygotowanie nowych katechetów świeckich  
  3. pogłębienie życia religijnego i regularna pomoc biednym i opuszczonym,

Chcemy skierować serdeczne podziękowania za modlitwy za naszą misję a także za ogromną pomoc materialną: parafii Czchów i całemu dekanatowi czchowskiemu, parafii św. Jadwigi z Zielonej Góry, parafii Tylmanowa i parafii Katedralnej.

Z Chrystusowym pozdrowieniem  

ks. Marian Pazdan
Kongo Brazzaville
Głoście Ewangelię 2-3 (1987), s. 21 – 22.