Strona główna
Artykuły
Biuletyn "Głoście Ewangelię"
Dom Formacji Misyjnej
Historia
Informacja
Kronika misyjna
Misjonarze diecezjalni
Misjonarze zakonni i świeccy
Misjonarze męczennicy
Księża tarnowscy na Wschodzie
Animacja i formacja misyjna
Szpital w Bagandou
Kleryckie Ognisko Misyjne
Kolędnicy misyjni
Wspomnienie o ks. Janie Czubie
Ofiarność i pomoc dla misji
Mungo Maboko

Ks. Stanislaw Łacny

Mindouli, listopad 1986 r.  

MISJA KATOLICKA W MINDOULI  

Misja w Mindouli, w Republice Konga powstała w 1929 r. Jako pierwszy z Dobrą Nowiną, zwłaszcza do górników kopalni miedziowych, spieszył Ojciec R. P. Bonnefont z francuskiego Zgromadzenia Świętego Ducha. Zbudował on tutaj z pomocą ludności tubylczej pierwszy kościół pod wezwaniem św. Barbary nad rzeką „Gorzka woda” = „Mindouli” , od której wzięła nazwę misja.  

Po wieloletniej pracy ojców duchaczy (spirytynów), przez około 15 lat Misję prowadzili francuscy księża diecezjalni, by w 1979 r. 22 września na pięćdziesięciolecie jej istnienia przekazać ją polskim misjonarzom z Diecezji Tarnowskiej – „fideidonistom”, a mianowicie księżom: Stanisławowi Łacnemu (proboszczowi), Ryszardowi Wąsikowi, Augustynowi Gurgulowi i Józefowi Smoleniowi.

 Trzeba zaznaczyć, że jeszcze przed objęciem misji przez polskich księży, pracował w niej, już przez kilka lat wraz z Francuzami, jeden z księży tarnowskich ks. Kazimierz Nowak. W 1984 r. przybył na misję jeszcze jeden ksiądz z Tarnowa – ks. Andrzej Kurek i w tym samym roku została wydzielona z rozleglej misji Mindouli, największej wówczas w Kongo, nowa misja Loulombo, do niej został przydzielony ks. Augustyn Gurgul (proboszcz) i ks. Andrzej Kurek.  

Oprócz utworzenia nowej misji, arcybiskup diecezji Brazzaville Barthelemy Batantu zapowiedział wkrótce dalszy podział naszej Misji z centrum w miejscowości Missafou. Z tej racji spodziewamy się dalszego wzmocnienia personelu misyjnego o dalszych dwóch kapłanów z diecezji tarnowskiej.  

Jak na razie, misja w Mindouli rozciąga się na obszarze 50 x 60 km, gdzie 50% mieszkańców tj. ok. 20 tys. katolików skupia się wokół sześciu kościołów i 10 kaplic.  

W pracy duszpasterskiej, zwłaszcza katechetycznej, ale również i społecznej np. utrzymanie ośrodka Polios, pomoc ubogim i chorym, wspomagani jesteśmy przez cztery siostry zakonne z francuskiego zgromadzenia św. Jozefa z Cluny. Wraz z księżmi i siostrami ok. 40 katechechistów-tubylców katechizuje rocznie około 2 tys. młodzieży szkół podstawowych i średnich.  

Do sakramentów św. przystępuje corocznie: do chrztu św. ok. 500 osób, do bierzmowania – 300, a związek małżeński zawiera przed Ołtarzem Pańskim ok. 20 par. 15 chłopców przygotowuje się Seminariach do kapłaństwa, a na terenie naszej Misji w Grupie Powołań, prowadzonych jest duchowo ok. 30 chłopców i dziewcząt.

W tym roku przystępujemy do budowy plebani i nowego kościoła w centrum Misji Mindouli pod wezwaniem „Wszystkich Świętych” oraz regionalnego centrum duszpasterskiego.  

W naszej misji rozwija się ożywiony ruch charyzmatyczny jak: Schola Populaire (Chrześcijańska Szkoła Ludowa), Legion Maryi, Arcybractwo Ducha Świętego, niedawno założono Bractwo św. Barbary, siedem chórów i liczne grupy ministranckie.

Po obchodach w 1983 r. 100-lecia Ewangelizacji Konga, śmiało wchodzimy w nowe stulecie, licząc na Bożą Opatrzność i liczne laski dla nas i dla naszych Czarnych Braci.  

                                                   Ks. Stanisław Łacny,
Kongo-Brazzaville
Głoście Ewangelię 1(1987), s. 31 – 33.