Strona główna
Artykuły
Biuletyn "Głoście Ewangelię"
Dom Formacji Misyjnej
Historia
Informacja
Kronika misyjna
Misjonarze diecezjalni
Misjonarze zakonni i świeccy
Misjonarze męczennicy
Księża tarnowscy na Wschodzie
Animacja i formacja misyjna
Szpital w Bagandou
Kleryckie Ognisko Misyjne
Kolędnicy misyjni
Wspomnienie o ks. Janie Czubie
Ofiarność i pomoc dla misji
Mungo Maboko

ks. Tomasz Kania

Ks. Tomasz Kania wkrótce zakończy dziewiąty rok swej misjonarskiej pracy w Republice Konga. Wyraża się ona w dużej mierze w dziedzinie edukacji. Ks. Tomasz ma duży udział w dobrym wykształceniu młodych ludzi, którzy pobierają swą naukę w szkole w misji Gamboma. Jak wynika z listu, szkoła przyczynia się również do ukazywania uczniom Kościoła, jako wspólnoty idącej za Chrystusem i do tej wspólnoty wprowadza przez przygotowanie do sakramentu chrztu. Przy okazji zaczynającego się roku szkolnego warto docenić wysiłki misjonarzy na polu szkolnictwa. Możemy mieć również satysfakcję, że szkoła w Gamboma funkcjonuje również dzięki kolędnikom misyjnym w naszej diecezji.

Gamboma, 20 sierpnia 2011 r.

Dzisiaj pragnę dzielić się z Wami radością bycia misjonarzem na afrykańskim kontynencie. Niech ta radość pomoże Wam również odkryć Wasz współudział, a może zachęci innych do niego.

Od dziewięciu lat pracuję w Gamboma, misji należącej do diecezji Owando w Republice Konga. To diecezja, w której tarnowscy księża pracują od 1973 roku, a w Gamboma od 1974. Wiele już udało się wykonać z Bożą pomocą, ale również i przy pomocy ludzi otwartych na działalność misyjną. Oprócz zwyczajnej misjonarskiej pracy w buszu - gdzie mamy 15 kaplic aż do rzeki Kongo, najwięcej czasu ostatnio zajmuje nam praca edukacyjna w katolickiej szkole im św. Józefa, która funkcjonuje już od 1999 roku i wciąż się powiększa. W roku szkolnym 2010/2011 inaugurowaliśmy pierwsza klasę liceum katolickiego, które jest jedyną taką placówką oświatową w diecezji Owando. Tak wiec mamy cały kompletny cykl od przedszkola przez szkołę podstawową, gimnazjum do liceum. Widząc ogrom pracy i zaangażowania Konferencja Episkopatu Konga –Komisja do spraw Edukacji Katolickiej - w marcu 2010 roku skierowała do dyrekcji tejże szkoły list gratulacyjny.

Owoce pracy i funkcjonowanie tej szkoły są niepodważalne. Od wielu lat nasi uczniowie zyskują dobre wyniki na egzaminach kompetencji. Kiedy przerywają edukację, by ją kontynuować w innej szkole, nawet w stolicy kraju przewyższają poziomem tych, którzy uczęszczali do renomowanych szkół nawet w stolicy – Brazzaville. To wielka radość. Chciałbym jednak zaznaczyć, że z wysokim poziomem edukacji idzie w parze troska o stałą katechizację – ewangelizację. Od samego początku, od pierwszych chwil, od pierwszych zajęć już w przedszkolu wszyscy uczniowie – ci z liceum również – obowiązkowo w planie lekcyjnym posiadają lekcje religii. W katechizację zaangażowani są księża (ks. Tomasz i jego wikariusz Rodrigue – Afrykańczyk), siostry ze zgromadzenia św. Józefa i wykwalifikowane osoby świeckie. Posługujemy się programem katechetycznym stworzonym na nasze potrzeby i zaakceptowanym przez Referat Katechetyczny naszej diecezji Owando. Jest to program dostosowany do naszych warunków. Szkoła jest katolicka, ale mają prawo uczęszczać do niej również wyznawcy innych religii nawet muzułmanie, z którymi nie mamy problemu.

Mówiąc o katechizacji i ewangelizacji wszyscy uczniowie, jak również kadra, mają obowiązek uczestniczyć w cotygodniowej mszy św. (na rozpoczęcie tygodnia pracy modlimy się w każdy poniedziałek) i we wszystkie święta kościelne. Każda celebracja liturgiczna jest poprzedzona odpowiednią powtórką z liturgii, która ma miejsce w każdy piątek na zakończenie zajęć lekcyjnych. W tym czasie wyjaśniane są poszczególne części mszy św., śpiewane są pieśni, które będę śpiewane na mszy św. poniedziałkowej. W tym celu opracowaliśmy wspólnie z siostrami śpiewnik liturgiczny dostosowany do potrzeb szkoły.

Wychowanie w takiej atmosferze daje namacalne rezultaty. Na zakończenie roku szkolnego 2009/2010 w naszej katolickiej szkole, podczas mszy dla dzieci odbył się chrzest 65 uczniów, którzy wcześniej uczestniczyli w lekcjach religii w naszej szkole. Były to dzieci ze wszystkich poziomów naszej placówki edukacyjnej: od przedszkola po gimnazjum. Na zakończenie roku szkolnego 2010/2011 grupa ochrzczonych nie była wiele mniejsza, było ich 45. W całej szkole jest 330 uczniów, wiec w porównaniu ze wszystkimi, którzy uczęszczają stanowi to pokaźny procent. Wspomnę, że w całej parafii w tym roku zostało już ochrzczone 264 osoby.

Dziękując za wszelkie modlitwy i pamięć. Proszę o nie na dalsze lata pracy misjonarskiej, proszę również o modlitwę w intencji moich młodych chrześcijan i tych, którzy do naszej rodziny Kościoła katolickiego jeszcze dołącza.

Ks. Tomasz Kania
Republika Konga
Misje Dzisiaj 5(2001), s. I-II.