Strona główna
Artykuły
Biuletyn "Głoście Ewangelię"
Dom Formacji Misyjnej
Historia
Informacja
Kronika misyjna
Misjonarze diecezjalni
Misjonarze zakonni i świeccy
Misjonarze męczennicy
Księża tarnowscy na Wschodzie
Animacja i formacja misyjna
Szpital w Bagandou
Kleryckie Ognisko Misyjne
Kolędnicy misyjni
Wspomnienie o ks. Janie Czubie
Ofiarność i pomoc dla misji
Mungo Maboko

ks. Bogdan Piotrowski

 Ks. Bogdan Piotrowski zaczął już dwudziesty trzeci roku swojej posługi w Rep. Konga i piętnasty w parafii Pana Jezusa Zmartwychwstałego i Bożego Miłosierdzia w Brazzaville. W swoim liście opisuje uroczystość z okazji 14-tej rocznicy śmierci księdza Jana Czuby.

Brazzaville, 16 listopada 2012 r.
 
Drodzy Przyjaciele Misji!
 
Piękny miesiąc październik, poświęcony Bożej Matce w tajemnicach różańcowych, przypomina nam to wielkie dzieło Boga, który podejmuje się naprawy tego co człowiek zepsuł, jak to określa ks. Rogowski, w Ogrodzie Czterech Rzek, w Ogrodzie Eden. Przewodniczką po tych tajemnicach jest jak zawsze Maryja, która przez zwiastowanie, zmartwychwstanie, aż po ukoronowanie w niebie, swoim życiem, wiernością i ufnością wskazuje nam i prowadzi nas do Chrystusa. I tak co roku oplatamy modlitwą różańcową nasze życie, dzieje, tę historię, którą tworzymy na co dzień i tę którą zostawiliśmy w przeszłości. Każdy kraj, region, miasto czy wioska wpisuje swoje wydarzenia i do nich powraca w modlitewnej pamięci.
 
Kongo i Kościół w tym kraju ma też swoje historie, które chce pamiętać i tworzyć dla dobra i zbawienia tych i przyszłych pokoleń. Zatem w historii Kościoła partykularnego w Kinkala i Brazzaville nie mogło i tym razem zabraknąć wspomnienia o tych, którzy poświęcili życie w obronie prawdy i wiary. W pamiętny dla nas dzień 27 października 1998 roku, kiedy zawierucha wojennej nienawiści ogarnęła region Pool, dosięgła owego dnia tego, który «pragnął zostać do końca» tam, gdzie Bóg go postawił. Przerwała ona życie kapłana, ks. Jana Czuby, misjonarza w Kongo od dziewięciu lat. To już czternasty raz spotykamy się w świątyni Pana Jezusa Zmartwychwstałego i Bożego Miłosierdzia w Brazzaville na sprawowaniu Eucharystii w intencji ks. Jana. To już czternasty raz wspominamy jego tragiczną, męczeńską śmierć i mamy okazję przypomnieć ludziom jego dzieło misyjne, które wpisuje się w 39 lat pracy misjonarzy polskich z diecezji tarnowskiej. Tym razem postać księdza Jana przypomniał nam nasz rodak ks. abp Jan Romeo Pawłowski, nuncjusz apostolski w Republice Konga i w Gabonie, który znał dobrze księdza Jana, kiedy sprawował funkcję sekretarza nuncjatury w Brazzaville w latach 1991-1994. Wspomniał o jego dziełach, o jego życiu w świetle wiary, która stała u progu jego powołania kapłańskiego i misyjnego, i tego dzieła jego życia, kiedy je składał w ofierze w obronie prawdy i wiary. Całej liturgii eucharystycznej przewodniczył ks. abp Anatole Milandou, pasterz archidiecezji Brazzaville, a dawny biskup diecezji Kinkala, gdzie oddał życie ksiądz Jan. On to na końcu mszy św. skierował przesłanie do zebranego ludu Bożego i w ciepłych słowach wspominał chwile spotkań z księdzem Janem w Mindouli, gdzie najpierw pracował przez 4 lata, a potem w Loulombo. To spotkanie modlitewne ubogaciła obecność dwudziestu księży z obu diecezji oraz wielka liczba sióstr zakonnych. Z okazji tej rocznicy polscy księża i siostry z północy kraju, jak i z Brazzaville, byli obecni jak każdego roku. Wspólne spotkanie księży, sióstr oraz członków z rady parafialnej z naszej parafii zakończyło ten modlitewny wieczór.
 
A co w przyszłym roku? Dwie wielkie rocznice ukazują się na jego horyzoncie. Jest to 40-lecie pobytu tarnowskich (a przez to polskich) księży w Republice Konga i 15-lecie śmierci księdza Jana. Zatem przed nami nowe wyzwanie i czas dany, aby obchody rocznicy tych dwóch wydarzeń, w tym roku wiary dobrze przygotować.
 
Z modlitewną pamięcią
 
Ks. Bogdan Piotrowski
Republika Konga
Głoście Ewangelię 4(2012), s.15-16.